top of page

Rapò ak Done

Telechaje rapò nou yo anba a epi jwenn aksè nan sous done nasyonal ak eta ki itil. 

Telechaje  Rapò konplè sou priyorite rejyonal pou sante konpòtmantal nou an pou Southwestern CT.

Pibliye nan mwa jen 2021, rapò a gen 10 pwofil epidemyoloji sou itilizasyon sibstans ak sijè sante mantal.

epi fè rekòmandasyon pou rejyon an ak eta.

Fè defile enfografi yo ki mete aksan sou done 2020 yo. Klike sou imaj la pou w gade/telechaje PDF yo.

Done 2019

 • Rapò 2019 nan Sondaj Siveyans Faktè Risk Konpòtman CT a

 • Septanm 2019 Pew Research rapò sou vaping pa laj ak atitid ak kwayans
   

 • CT 2019 Epidemyoloji  rezime pwofil yo

Done 2018

Done 2019

 • Rapò 2019 nan Sondaj Siveyans Faktè Risk Konpòtman CT a

 • Septanm 2019 Pew Research rapò sou vaping pa laj ak atitid ak kwayans
   

 • CT 2019 Epidemyoloji  rezime pwofil yo

Done 2018

lòt done

 • Pousantaj swisid rejyonal pa vil isit la
   

 • Lanmò opioid rejyonal pa vil isit la
   

 • Done sou swisid ak lanmò nan surdozaj ki soti nan Biwo Egzaminatè Medikal anchèf ( OCME )
   

 • Done entèaktif eta ak sou eta ki soti nan sondaj nasyonal sou itilizasyon dwòg ak sante (NSDUH)  isit la  
   

 • Pòtal Prevansyon CT a
   

 • CT Done Kolaborasyon

bottom of page