top of page
Prescription Drugs

Opyoid ak Medikaman sou Preskripsyon

ESKE'W TE KONNEN?

(1) Opyoid yo se nakotik fò ki preskri pou doulè. Paske yo trè depandans, itilizatè ki vin depandan yo souvan vire nan ewoyin kòm yon sous pi bon mache. 

(2) Boutèy grenn ki poko fini nan kabinè medikaman w se yon risk pou fanmi w.  zanmi. Kenbe dwòg ou yo fèmen!  Jete rès rès yo nan dropbox lokal ou a oswa lè w sèvi ak yon sak Deterra. (Ou ka melanje tou medikaman ou yo ak fatra pou chat oswa lakou kafe.)

(3)  Tretman Asistans Medikaman (pa egzanp, metadòn, suboxone, Vivitrol) se metòd ki gen plis siksè pou fè fas ak yon maladi itilizasyon opioid. Tretman pa oblije dire tout lavi!

(4)  Benzodyazepin tankou Xanax, yo itilize pou dòmi ak enkyetid, se dwòg ki pi souvan preskri nan peyi Etazini ak nan CT. Yo pa fèt pou itilize alontèm. 

(5) An 2018, 5 sibstans kontwole ki pi preskri nan CT yo enkli 3 benzo, 1 opioid, ak 1 estimilan (yon dwòg ADHD).

Tcheke pwofil rejyonal 2019 nou yo sou Medikaman sou Preskripsyon nan Sidwès CT ak Ewoyin ak Opyoyid ilegal nan Sidwès CT . 


Desann pou jwenn resous...

Klike sou imaj ki anba a pou ouvri ak telechaje. Scroll sou pou plis resous.

Front Page
PREVENTIONPOSTERMALE1pdf-page-001.jpg
children.jpg
unnamed (2).png
NPW_Preventing_Rx_Drug___Opioid_Misuse-p

Resous Prevansyon

REZIME ITIL:

VIDEO

  • "Ki jan yo sèvi ak" sache deterra pou jete san danje nan medikaman sou preskripsyon: 1 min. videyo  

  • Denique ak Giovanna ap diskite sou Semèn Prevansyon Nasyonal​  isit la

RESOUS POU DEPOZE AK SEKIRITE MEDIKAMAN PRESKRI:  

 

KANPAY AK RESOUS POU CHANJE MODEL PREKRI AK REMINI SURDOZOZ:

BENZODYAZEPIN:

EDIKASYON AK ENFÒMASYON

 

OPYOID

bottom of page