top of page
Swirl

Èske w oswa yon zanmi ki bezwen sante mantal oswa

tretman itilizasyon sibstans? Telechaje gid resous nou yo.

Sèvis / Sèvis nan
Greenwich, Stamford, Norwalk

& Zòn ki antoure

landmark stamford.jpg

Sèvis / Sèvis nan
Greater Bridgeport zòn

( Fairfield rive Stratford)

bridgeport.jpg

Enfòmasyon an panyòl

Spanish Need Help Poster.jpg

Founisè ki andose pou fanmi yo soti nan Resous to Recover

rtor-org-logo.png

Family Care Connections Lis Resous soti nan Connecting to Care

Screen Shot 2021-12-14 at 9.16.37 AM.png

Èske w ap chèche resous ak sipò ki gen rapò ak COVID? Vizite paj COVID nou an.

Jwenn lòt sèvis lokal yo.

Si w ap chèche tretman andeyò Southwest CT, sèvi ak Lokatè Tretman SAMHSA .Pran yon  tès depistaj gratis sou entènèt  pou ede w evalye enkyetid ou yo.

Hub Computer Icon 2.png

Si w nan kriz, kontakte youn nan òganizasyon ki anba yo.

Si w bezwen asistans imedya, rele 911.

Crisis Text Line image.png
988-square-blue.jpeg
Magellan Essential Workers Crisis Line.p
ACTION-Line.png
bipoc

Èske w ap mande sa w ap atann lè w kòmanse tretman an? Tcheke videyo sa yo.

JWENN SIPÒ

Moun ki fè eksperyans menm pwoblèm ak ou konprann pi byen pase nenpòt moun, epi yo ka ede! Rejyon nou an ofri anpil gwoup sipò kanmarad, ni pou moun ni pou fanmi yo.

 

Opsyon yo enkli  NAMI ,  DBSA ,  12-etap pwogram yo  tankou  AA  epi  NA , la  Gwoup CARES ,  CCAR ,  SMART Recovery , sipò pou swisid, hoarding ak plis ankò. Pou aprann sou altènativ pou pwogram 12 etap, klike sou  isit la . 

Support Group Guide Cover.jpg
Swirl

PATISIPE

Conversation CAC 1&2 1.jpg

Catchment Area Councils (CAC)

Si w gen enkyetid konsènan sèvis sante konpòtmantal nan rejyon nou an, konsidere pou w vin yon pati nan yon CAC. Objektif la se pote konsomatè sante konpòtmantal ak founisè yo ansanm pou idantifye bezwen sèvis yo epi fè rekòmandasyon sou tretman ak rekiperasyon.

CAC 1&2 sèvi Darien, Greenwich, New Canaan, Norwalk, Stamford, Weston, Westport, ak Wilton. CAC 3&4 sèvi Bridgeport, Easton, Fairfield, Monroe, Stratford, ak Trumbull. 

RIPPLE gen de objektif prensipal: premye, pote moun k ap resevwa sèvis yo ak founisè yo ansanm nan yon fason ki santre sou vwa kanmarad nou yo nan rekiperasyon, amelyore kominikasyon, ak ankouraje yon vrè lespri patenarya; dezyèmman, bay ak pwomouvwa edikasyon, resous ak enfòmasyon konsomatè yo nan peyizaj Sistèm Sèvis Sante Mantal ak Depandans k ap chanje tout tan.

RIPPLE

Inovasyon rekiperasyon pou pouswiv lidèchip kanmarad ak otonòm

RIPPLE button.jpg
bottom of page